לבני הישיבות

לבני הישיבות

פרוייקט ייחודי לעולם הישיבות, המכינות והמדרשות.
פעילויות שנתיות ברוח התורה בנושא שמירת הברית והעיניים ושאר אתגרי המדיה שבדורנו.

סדרת העומק בספירת העומר

ימי ספירת העומר המתחילים ביציאה משעבוד מצרים, הם ימים מיוחדים לבניין הנפש בהם ניתנת לנו האפשרות והזכות להתנקות ולהתקדש בהדרגה, שלב אחרי שלב עד למעמד המיוחד של קבלת התורה בחג מתן תורה.
כדי לנצל זמן מיוחד זה למטרתו, ומתוך הצלחת יוזמות דומות במספר ישיבות נולד הרעיון למיזם סדרת העומק בספירת העומר של 'עזים בקדושה' בפריסה ארצית.
מה זה אומר?
כל ישיבה תבחר את הנושאים הקרובים לליבה מתוך מגוון הנושאים והערכים אתם אנו זוכים להתמודד בדורנו, העולים ומתעצמים בעקבות התפתחות המדיה והעולם הווירטואלי (רשימת נושאים מומלצים מובאת בהמשך), רבני הישיבה (ראש הישיבה או אחד הרמי"ם המתאימים) יעבירו סדרת שעורים
מעמיקים ומבררים בהתייחסות לנושאים הנבחרים, שיאפשרו לבנות בעז"ה תודעה והשקפה רחבה ויתנו מענה וכלים לצמיחה ובניין מתוך אתגרי דורנו המיוחד- דור הגאולה.

עזים בשובבי"ם - מיזם הכנסים הארצי

מיזם עזים בשובבי’’ם המתקיים בישיבות הגבוהות, ההסדר והמכינות, נולד מתוך ההבנה כי לעם היהודי יש אוצר בלום של תוכן, תרבות ומסורת שבכוחו להאיר את הלבבות.
אל מול שטף התרבות העצום הזורם אלינו דרך המדיה, קוראים בני הישיבות לתושבי הקהילה והאזור להפגש עם תכנים יהודיים מקוריים בימי העיון המתקיימים בישיבותיהם.
ימי השובבי”ם – הימים המסוגלים שבין פרשת שמות בה ירדנו לשיעבוד מצרים ועד למתן תורה בפרשת יתרו. ימים בהם יצאנו משערי הטומאה של תרבות מצרים שטופי הזימה ועלינו לשערי הטהרה.
מידי יום מתקיימים כנסים משמעותיים בישיבות השונות הפתוחים לקהל הרחב.
הכנסים משמשים בימה להשמעת קול התורה והמוסר בנושאים הבוערים כל כך בדורנו: עבודת ה’ בדור המסכים ומקומה של הברכה הטכנולוגית לאור העולם הערכי אליו אנו שואפים.
מתן מענה תורני מרבנים ומאנשי מקצוע לאתגרי המדיה המתחדשים בדורנו ובפרט לבעיית החשיפה וההתמכרות לתכני הפריצות ברשת.
קריאה גדולה ומאחדת בעולם הישיבות ומחוצה לו לחיזוק בהוספת קדושה בחיינו, לחיזוק הקשר עם בורא עולם ולשימוש ערכי ומרומם באמצעי המדיה ובעולם הוירטואלי המתרחב ומשתכלל בדורנו.