מאגר שאלות ותשובות

לייאוש

זה סיפור של זיעה או סיפור של הצלחה?

שאלה

די, חלאס, נמאס לי, אני כבר לא עומד בזה! 😨

היצר פשוט גובר עלי פעם אחר פעם אחר פעם ואני מרגיש זוועה. צניחה במצב רוח. 😣

אני כבר כמעט מיואש, אתם העזרה האחרונה שלי, בבקשה תעזרו לי! 🙏🏻

תשובה

אחי היקר, העובד ומשתוקק לה’ בכל נימי נפשו.

מה מאוד אני מרגיש אתך את צערך על העבודה הקשה שאתה עושה, ולכאורה מרגיש שאינך מצליח לנצח, והסיוט הולך וגובר.

ובכן יקירי גיבור החייל 🤗, נראה לי שצריך ללמוד ולהבין, יסוד גדול בעבודת ה’ שלנו בעולם.

עולם החומר המערבי מודד את עצמו על פי הצלחות, כמה הרווחת, כמה השגת, כמה הצלחות היו לך.

עולם הקודש שלנו מלמד אותנו למדוד את עצמנו מול העמל, ולא על ההצלחה.

הקב”ה יכול היה לבנות עולם מושלם ומתוקן, ויכול היה להוליד אותך מושלם ומתוקן, גופנית רוחנית ונפשית. 🙌

אבל הקב”ה שם את האדם בעולם “לעבדה ולשמרה”[1], הוא ציווה על האדם לעבוד, ולא העמיד לפניו שום מדדי הצלחה. 😕

ראה נא את דברי הרמח”ל במסילת ישרים[2]: “נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצות, ולעבוד ולעמוד בניסיון“. שים לב, לא כתוב כאן כלום על מדד של הצלחות, רק על עבודה וניסיון. 💪

אחת מברכות התורה: לעסוק בדברי תורה. לא מברכים לדעת או להספיק, אלא לעסוק. ואפילו אם למדת סדר שלם במשך שעות רבות שורה אחת בגמרא ובסוף לא הבנת אותה, אתה מקבל שכר. כי השכר הוא על העסק ולא על ההצלחה. 🏆

גם בעולם הספורט, תפגוש את המציאות הזאת: קבוצה שנמצאת בליגה ומתמודדת, האם כשהפסידה במשחק, ואפילו בעשרה משחקים, היא פורשת ויוצאת מהליגה, או ממשיכה להתמודד? היא תילחם גם כשהיא בסוף הטבלה עד הרגע האחרון.

ראיתי שכך זה גם בעולם משחקי המחשב 🥵, כשאתה משחק ומפסיד אתה לא מוותר ומתחיל מחדש, וכשניצחת ואתה עולה לשלב הבא, מסתבר שיש לך משימות יותר קשות ויותר מכשילות, אבל 💪 אתה שמח בזה ולא מתייאש.

כך יקירי גם בעבודת היצר, ובוודאי בְכּבִישַׁת קדושת הברית. 😄

המלחמה היא אין סופית, גם כשתגדל וגם כשתתחתן יהיו לך התמודדויות. אז זה יהיה עם שמירת טהרת המשפחה, שזה דבר לא פשוט כל-כך, אבל נְחַמַתְךָ שהניסיונות וההתמודדויות שלך עכשיו, רק מְחַשְׁלוֹת אותך, והם יקלו עליך את ההתמודדויות שיהיו לך בעתיד. רק כך תתחשל! 🤗

ומה עם הנפילות אתה שואל? אין דרך בלי קשיים, אין עליה בלי נפילות. כשילד לומד ללכת הוא צועד שני צעדים ובשלישי הוא נופל. אפילו שהוא רק בן שנתיים הוא לא מתייאש. אבא שלו לא כועס עליו, אלא מנשק אותו, מחבק אותו ומעודד אותו להמשיך. 😊

גם אתה, יקירי עובד ה’ היקר, נמצא באותו מצב. בכל פעם שאתה נופל ה’ רואה את ההתמודדות שהייתה לך לפני כן, הוא רואה את ההצלחות שלך. אתה מתמקד בכישלונות שלך וכשאתה נופל הוא מנשק אותך ונותן לך כוח לקום ולהמשיך להילחם.

זכור: מנצחים הם לא אנשים שלא נכשלים, הם אנשים שלא נכנעים. 🏆

קח לך עצה טובה ממני:

קח לך פנקס קטן וכתוב בו את כל ההצלחות שלך. כל הצלחה הכי קטנה, התמודדות הכי קטנה שניצחת תרשום. נמנעת מראיה? תרשום. שָמַרְתָ מחשבה לרגע? תרשום. לא פגמת? תרשום.  כל יום תרשום, ולמחרת תעבור על הרשימה של אתמול.  אל תרשום שום כישלון.

פתאום תראה איזה גיבור אתה. 💪

חזק ואמץ ה’ אוהב אותך נותן לך כוחות להתמודד ורואה רק את ההצלחות שלך.

נ. ב.

ברשותך אני מצרף, את מכתבו המלהיב והחשוב, של הרב יצחק הוטנר, שענה לתלמיד ששאל את שאלתך.

——

“אהובי וחביבי, שלום וברכה! מכתבך הגיע לידי, ודבריך הגיעו ללבי. דע לך חביבי כי עצם מכתבך מתנגד הוא לכל התיאורים הנמצאים בו. והנני בזה להסביר לך תוכן משפט זה. 🙌

רעה חולה היא אצלנו שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולינו, הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים אנו על דרכי השלמות שלהם, בשעה שאנחנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. הרושם שלך על גדולי ישראל מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. הכל משוחחים, מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון של בעל החפץ חיים זצ”ל, אבל מי יודע מן כל המלחמות, המאבקים, המכשולים, הנפילות והנסיגות לאחור שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע – משל אחד מני אלף. ודי לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל הכלל. 👍

התוצאה מזה היא כשנער בעל רוח, בעל שאיפה, בעל תסיסה מוצא בעצמו מכשולים, נפילות, ירידות, הרי הוא דומה בעיניו כבלתי “שתול בבית השם”. שלפי הדמיונות של נער זה, להיות שתול בבית השם, פירושו הוא לשבת בשלוות נפש על נאות דשא של מי מנוחות וליהנות מיצרו הטוב, כדרך שצדיקים נהנים מזיו השכינה שעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן, ולאידך גיסא, לא להיות מרוגז מסערת היצר על דרך הכתוב של “במתים חופשי” [תהילים פח,ו].

אבל דע לך, חביבי, ששורש נשמתך הוא לא השלווה של היצר הטוב, אלא דווקא מלחמתו של היצר הטוב. ומכתבך היקר והנלבב מעיד כמאה עדים כי אכן לוחם נאמן אתה בצבאותיו של היצר הטוב. 🤗

באנגלית אומרים – Lose a battle and win the war – דהיינו, הפסד קרב, ותנצח במלחמה. בודאי שהנך נכשל ועומד להיות נכשל (אין בזה משום פתיחת פה לשטן), ובכמה מערכות תיפול שדוד. אבל אני מבטיח לך שלאחר הפסד כל מערכות תצא מן המלחמה כשזר על ראשך, והטרף החד מפרפר בין שיניך. 😸

החכם מכל אדם אומר “שבע ייפול צדיק וקם”, והטיפשים חושבים כי כוונתו בדרך רבותא: אף על פי ששבע ייפול צדיק, מכול מקום הוא קם. אבל החכמים יודעים היטיב שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא ה”שבע הנפילות” שלו. וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. אהובי, הנני לוחץ אותך אל לבבי, ולוחש באוזנך, כי אילו היה מכתבך מספר לי אודות המצוות והמעשים הטובים שלך, הייתי אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים, הנני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד. רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. 🏆

בבקשה ממך, אל תצייר בנפשך גדלותם של גדולי עולם שהם ויצרם הטוב בבחינת חד הוא. לעומת זאת צייר גדלותם של גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה עם כל הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שהנך מרגיש בקרבך סערת היצר, דע לך שבזה אתה מתדמה אל הגדולים הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה השלמה שאתה רוצה בה 🙏🏻. דווקא באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך הירידות הכי מרובות, דווקא באותם המקומות עומד הנך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. אינך רוצה לגנוב את דעתי, שאחשוב עליך שהנך בקו הטוב בעוד שבאמת הנך כך וכך, ועוד כך ושבע פעמים כך. ואני מה לי לכל השבע פעמים הללו. בשבילי עבודת היסוד היא שבמשך החורף העבר רכשת לך ידיעה הגונה בהלכות נזקי ממון. חזרת כמה פעמים על המסכת שלמדת. לא תכחיש את זה, זו היא העובדה המכריעה. בעובדה זו גנוז סוד הניצחון במאבק היצרים שלך. 🤗

הנך כותב: “לעולם לא אשכח הרצון שהיה בי להצליח ולעלות מחיל אל חיל. אבל חבל, כבר אבדה תקוותי”. אינני יודע כיצד אתה מעיז פנים להכחיש מציאות חיה, האם אתה לא עלית מחיל אל חיל מאותו זמן שנכנסת לבית המדרש?! 😱 מכיר אני אותך שאינך בעל העזה כזה, שלא שהם הם הדברים: אם מוצא אתה בעצמך שיצרך הרע מתגבר עליך, הנך חושב בטיפשות ובתמימות שכבר אבדה תקוותך 🥺. דבריך פשוט מביאים לידי גיחוך. משתתף אני בסבלך הרע, אבל הסבל הזה הוא, הוא הרחם של הגדלות. ראיתי את פניך בשעת עיון בהלכה. ראיתי את פניך בשעת הקשבה לשיעורים. ראיתי את פניך בליל שביעי של פסח. האותיות החרותות על פניך בשעות הנ”ל הן אותיות של “סוף הכבוד לבוא”. אין שביל הכבוד מתפתל דרך מישור: שביל הכבוד עובר מסתובב כנחש עלי דרך וכשפיפון עלי אורח. ארסו של נחש בקרבך? – הוא ישופך עקב ואתה תשופנו ראש. מצאתי לנכון להציע לך דברים הללו במכתב. הכוונה היא לתת לך יכולת להזדקק להם מדי פעם בפעם. מובן מאליו שמפאת זה לא היתה לי הכוונה אלא לקו הכללי. בנוגע לנקודות פרטיות, בזה יפה כוחו של הדיבור החי פנים אל פנים. אתה הוא השתול בבית השם!

בהשתתפות בסבלך, בביטחון בניצחונך, בתפילה להצלחתך, 🤗

יצחק הוטנר.

נ.ב. עכשיו הנך מבין את המשפט הראשון של המכתב, כי עצם מכתבך מנוגד הוא לכל התיאורים הנמצאים בו. 💪

מתוך סדרת כתבי הרב הוטנר “פחד יצחק” בקשות ביקשתי גבורה והאלוקים נתן לי קשיים ביקשתי חוכמה והאלוקים זימן לי בעיות להן אמצא פתרון ביקשתי עושר והאלוקים נתן לי יכולת לעבוד וליצור ביקשתי אומץ ובאו עלי סכנות עליהן יש לגבור ביקשתי אהבה והאלוקים נתן לי הזדמנויות, בהן אוכל לתת ביקשתי טובות והאלוקים העניק לי אפשרויות לא קיבלתי את שביקשתי האלוקים העניק לי כל מה שבאמת נצרך לי.

[1] בראשית, ב, טו.

[2] פרק א’.

 

 

קרא עוד...

הרב אברהם אנגל

משגיח בישיבת צפת

איך להחזיק מעמד עד החתונה?

שאלה

כיתה ט’ – “אני רוצה להתחתן כבר!

לא מסוגל יותר! נפלתי היום פעמיים.

איך אני אחזיק מעמד עד החתונה?” 😨

תשובה

שלום יקירי!

תודה רבה ששיתפת אותנו בניסיונות שעוברים עליך.

ניכר שאתה בצער גדול על הנפילות שלך, אבל תדע לך יקירי, כל אחד עובר ניסיונות ונפילות, ואין מי שלא עובר אותם בִפְרַט בגיל ההתבגרות, כך גם בשאר הדברים, יש ירידות ועליות גם כשבודקים את הלב במוניטור, יש עליות וירידות, אם הקו במוניטור ישר – זה אומר שכבר הלב הפסיק לעבוד… ❤️

יש בעיות וגם יהיו – אנחנו לא מלאכים, אלא אנחנו צריכים לעשות את כל מה שניתן בידינו כדי לעבור את התקופה הזאת, ולהתמודד עם היצר.

מה היצר רוצה מאיתנו בעצם? מי זה היצר? למה הוא בא?

היצר מזכיר לנו, שיש בנו כוחות חיים גדולים ועצומים שרוצים לצאת לפועל בצורה הנכונה בזמן והמקום הנכון, כשהוא לא מקבל זאת, הוא נִלְחַם איתנו, הוא מוריד אותנו למטה, כדי שנתעורר וניקח את הכוחות שלנו ונרים אותם גבוה. 🙏🏻

בעזרת ה’ תתחתן בעתו ובזמנו. עד אז, תתעסק בְּלִבְנוֹת את עצמך, לְפַתֵח את הכישורים שלך, את השאיפות שלך, את האישיות שלך, תִּתְמַלֶא ותמלא והחיים שלך יהיו מלאים בסיפוק עצום, עד שלא תצטרך סיפוק מבחוץ.

 

קרא עוד...
No data was found