מאגר שאלות ותשובות

למיניות בריאה

פיתוח שיח על אתגרי השעה

שאלה

שלום וברכה 👋🏼

רציתי לשאול איך אני כמחנך מתחיל שיח על הנושא של צפייה בתכנים לא צנועים באינטרנט? 🖥️

בפרט בתקופה הזו שיש זום וזה מאוד מקשה. 📹

 

תשובה

שלום 🙂

זו כמובן שאלה קשה שאין עליה תשובה חד משמעית שהוכיחה את עצמה.

כדאי מאוד לחפש כמה שיותר אנשים שעוסקים בתחום ולקיים יחד “תשועה ברוב יועץ” 💬

הנה כמה מחשבות משלי:

1️⃣ חשוב מאוד להניח את ההתמודדות עם החלקים המסובכים בתוך התמונה הרחבה של האור והטוב. 🌅

🖼️ התמונה הרחבה היא שאשרינו ומה טוב חלקנו שאנחנו מתאמצים לכוון את מימוש הכוחות המיניים הקדושים שנתן בנו הקב”ה אל אהבת עולם שבין איש לאשתו,

שאז כוחות אלו מביאים שפע של יחוד ושל ברכה לעולם. ☀️

וממילא, לבקר את התרבות הכללית כיום, שהיא מאוד מתירנית, ובכך היא גורמת להפרדה שהולכת וגדלה בין הכוח המיני לבין הברית המשפחתית שבין איש לאשה🫶🏼
והמחירים היקרים של הגישה הזו הולכים ומתעצמים כל הזמן. 💸

2️⃣ בשלב הבא חשוב לדבר על זה שכוחות חיים רבים מופיעים אצלנו בצורה כפולה- גם בצורה קדושה וגם בצורה קלוקלת.

🏠 הצורה הקדושה קשורה בבניין החיים לטווח הארוך, הצורה הקלוקלת קשורה בסיפוק לטווח הקצר.🤏🏼

אפשר להדגים את השניות הזו בעוד כוחות חיים נוספים, ואז לגשת גם אל הכוח המיני.

(חשוב כבר בשלב זה ללמד אותם שהשניות הזו אינה נפסקת גם אחרי שאדם מתחתן. ולצערנו מעשים שבכל יום מוכיחים זאת. היא ראשונית לאופן שהקב”ה נטע את הכוחות הללו בתוכנו)

3️⃣ אל התחום הספציפי של הפורנוגרפיה אפשר לגשת דרך התבוננות בכוח הראיה של העין.👁️

גם כאן יש כוח קדוש שלומד את העולם, אך יש בו גם יסוד של מציצנות שכוספת לראות מראות זרים.👀

מקורות ראשוניים-

“ותרא כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעינים” 🌳

“עין רואה ולב חומד”

“ויפקחו עיני שניהם ויראו כי עירומים הם” – התוצאה הראשונה של החטא היא ראיית הזולת בצורה מחפיצה וממילא היווצרותה של הבושה (ראה מאמרו של הרב שג”ר “צניעות ובושה” בתוך הספר “כותנות אור” או בספר “נהלך ברג”ש”)

“ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם” 🔎

4️⃣ עוד אפשר לדבר איתם על כוחו המופלא של האיפוק- העצמה שיש לאדם שמצליח לדחות את הסיפוק המידי. 🍃

5️⃣ בשלב הבא אפשר לדבר על הממד הממכר שיש בפורנוגרפיה ועל הנזקים שלו. ⚠️
שווה להכיר קצת מחקרים בתחום. 📚

6️⃣ בשלב האחרון, כדאי לדבר על שיטות שונות ועצות שונות להתמודדות, ובכלל על תורה של נפילות ועליות. 🛠️

למחשבות נוספות שלי ברוח הדברים הללו, ממליץ לך על שלושה שיעורים שנמצאים ביוטיוב בשם “דור המסכים ושמירת הברית”. 📱

יהי רצון שתשרה ברכת ה’ במעשיך! ✨

 

קרא עוד...
No data was found